Status Prawny

"Kompleks Basenowo Rekreacyjny w Bytowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej „Spółką” został utworzony na podstawie uchwały numer XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25.04.2012 roku.  Gmina Bytów jest 100 % udziałowcem Spółki. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000437784. 

Spółka działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami)
  • postanowień Aktu Założycielskiego Spółki