Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. informacja z otwarcia ofert  • Pobierz •

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty • Pobierz •

Przetarg na usługę w zakresie ratownictwa wodnego 2019

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ • Pobierz •

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia      • Pobierz •

Przetarg na usługę w zakresie ratownictwa wodnego 2019

 Przetarg nieograniczony na: „Usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem kliknij tutaj     • Ogłoszenie •       • SIWZ •

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Bytów: Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie w roku 2016 - Gmina Bytów".

• Ogłoszenie •

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego 2016

Ogłoszenie o wyniku postępowania na realizację zadania pod nazwą „Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie w roku 2016 - Gmina Bytów".

 • Ogłoszenie •

Postępowanie przetargowe na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego 2016

Zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie w roku 2016 - Gmina Bytów

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie w latach 2015 i 2016 - Gmina Bytów

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na "  Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie w latach 2015 i 2016 - Gmina Bytów".

 


Przetarg na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego 2015 i 2016

Zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie w latach 2015 i 2016 - Gmina Bytów.

 

Unieważnienie postępowania przetargowego

Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. jako Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe pn. "wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksy Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie w latach 2015 i 2016 - Gmina Bytów"