Zarząd Spółki

1. GRZEGORZ DOMŻALSKI - Prezes Zarządu

2. KAROLINA STOLTMANN – Główna Księgowa, Prokurent

3. KRZYSZTOF ZWARA - Kierownik obiektu