Oferty pracy

Rada Nadzorcza Spółki Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie działając na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie, z którym zamierza się zawrzeć umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji (kadencja trwa 5 lat), z obowiązkiem świadczenia osobistego.

Czytaj więcej: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa